دانلود آهنگ جدید

آهنگهای ویژه

 • دانلود آهنگ جدید Feride Hilal Akin به‌نام Kim

  Feride Hilal Akin

  Kim

 • دانلود آهنگ جدید سوگند به‌نام آینه آینه

  سوگند

  آینه آینه

 • دانلود آهنگ جدید بنیامین بهادری به‌نام راحت

  بنیامین بهادری

  راحت

 • دانلود آهنگ جدید مسیح و آرش AP به‌نام دمت گرم

  مسیح و آرش AP

  دمت گرم

 • دانلود آهنگ جدید ستین به‌نام تونستی عشقم

  ستین

  تونستی عشقم

 • دانلود آهنگ جدید گوگوش به‌نام درد من

  گوگوش

  درد من

 • دانلود آهنگ جدید زخمی و مهراد هیدن به‌نام کمین

  مهراد هیدن و زخمی

  کمین

متن و ترجمه آهنگ (ترانه) Why از Sabrina Carpenter

0

متن و ترجمه آهنگ (ترانه) Why از Sabrina Carpenter

ترجمه آهنگ انگلیسی

Why – Sabrina Carpenter

متن و ترجمه آهنگ (ترانه) Why از Sabrina Carpenter

به این پست امتیاز دهید.
متن و ترجمه آهنگ (ترانه) Why از Sabrina Carpenter
4.5 از ۲ رای
لینک کوتاه

متن ترانه

متن و ترجمه آهنگ (ترانه) Why از Sabrina Carpenter

You like New York City in the daytime

از روزای ﻧﯿﻮﯾﻮرک ﺧﻮﺷﺖ میاد

I like New York City in the nighttime

از شبای نیویورک خوشم میاد

You say you like sleeping with the air off

میگی با روﺷﻦ نبودن ﺑﺨﺎری ﺧﻮاﺑﺖ میبره

I don’t, I need it on

وﻟﯽ من با روﺷﻦ ﺑﻮدﻧﺶ

You like the light coming through the windows

مثل ﻧﻮری هستی که از پنجره میاد

I sleep late, so I just keep ’em all closed

دیر میخوابم ﭘﺲ همه پنجره هارو میبندم

You ignore the music on the radio

آھﻨﮓ ھﺎی رادیو رو رد میکنی

I don’t, I sing-a-long

وﻟﯽ ﻣﻦ نه ﺑﺎھﺎش ھﻤﺨﻮاﻧﯽ میکنم

I don’t ask for you to change, baby no no no

ازت نمیخوام که تغییر کنی عزیزم نه نه نه

And you don’t ask for me to change

و تو هم ازم نخواه که تغییر کنم

Tell me how we’re not alike

بهم بگو چطور ما شبیه هم ﻧﯿﺴﺘﯿﻢ

But we work so well and we don’t even know why

اﻣا ما ﺧﯿﻠﯽ ﺧﻮب ﺑﺎھﻢ رابطه دارﯾﻢ و ما ﺣﺘﯽ ﻧﻤﯿﺪوﻧﯿﻢ چرا

Funny how the stars crossed right

خنده داره که چطور ستاره هامون از ﺳﻤﺖ راﺳﺖ عبور میکنن

‘Cause we work so well and we don’t even know why

ﺎﻣا ما ﺧﯿﻠﯽ ﺧﻮب ﺑﺎھﻢ رابطه دارﯾﻢ و ما ﺣﺘﯽ ﻧﻤﯿﺪوﻧﯿﻢ ﭼرا

You can call it fire and ice

تو میل ﺟﻨﺴﯿﺖ خیلی زیاده

But we work so well and we don’t even know why

ﺎﻣا ما ﺧﯿﻠﯽ ﺧﻮب ﺑﺎھﻢ رابطه دارﯾﻢ و ما ﺣﺘﯽ ﻧﻤﯿﺪوﻧﯿﻢ چرا

We don’t even know why, no no

ما ﺣﺘﯽ نمیدونیم چرا نه نه

We don’t even know why, no no no

ما ﺣﺘﯽ نمیدونیم چرا نه نه

No no no no

نه نه نه نه

We like it in the daytime

ما در روز دوﺳﺘﺶ داریم

We like it in the end of time

ما در آخر ﺷﺐ دوﺳﺘﺶ داریم

No no no no

نه نه نه نه

We like it in the daytime

ما در روز دوﺳﺘﺶ داریم

We like it in the end of time

ما در آخر ﺷﺐ دوﺳﺘﺶ داریم

Cold outside and you’re just in a T-shirt

ﺑﯿﺮون ﺳﺮده و تو ﻓﻘﻂ ﯾﮏ ﺗﯽ ﺷﺮت ﭘﻮﺷﯿﺪی

I have cold blood even in a sweater

من حتی تو ژاکت هم خونم سرده

You start your night sippin’ by the Kilo

تو ﺷﺒﺖ رو با نوشیدن مقدار زﯾﺎدی الکل شروع میکنی

I don’t, I know you know

من نمیدونم تو میدونی

I don’t ask for you to change, baby no no no

من ازت نمیخوام که تغییر کنی عزیزم نه نه نه

And you don’t ask for me to change

و تو هم ازم نخواه که تغییر کنم

Tell me how we’re not alike

بهم بگو چطور ما شبیه هم ﻧﯿﺴﺘﯿﻢ

But we work so well and we don’t even know why

ﺎﻣا ما ﺧﯿﻠﯽ ﺧﻮب ﺑﺎھﻢ رابطه دارﯾﻢ و ما ﺣﺘﯽ ﻧﻤﯿﺪوﻧﯿﻢ چرا

Funny how the stars crossed right

خنده داره که چطور ستاره هامون از ﺳﻤﺖ راﺳﺖ عبور میکنن

‘Cause we work so well and we don’t even know why

ﺎﻣا ما ﺧﯿﻠﯽ ﺧﻮب ﺑﺎھﻢ رابطه دارﯾﻢ و ما ﺣﺘﯽ ﻧﻤﯿﺪوﻧﯿﻢ ﭼرا

You can call it fire and ice

تو میل ﺟﻨﺴﯿﺖ خیلی زیاده

But we work so well and we don’t even know why

ﺎﻣا ما ﺧﯿﻠﯽ ﺧﻮب ﺑﺎھﻢ رابطه دارﯾﻢ و ما ﺣﺘﯽ ﻧﻤﯿﺪوﻧﯿﻢ چرا

We don’t even know why, no no

ما ﺣﺘﯽ نمیدونیم چرا نه نه

We don’t even know why, no no no

ما ﺣﺘﯽ نمیدونیم چرا نه نه

No no no no

نه نه نه نه

We like it in the daytime (we don’t even know)

ما در روز دوﺳﺘﺶ داریم ما حتی نمیدونیم

We like it in the end of time (we don’t even know)

ما در آخر ﺷﺐ دوﺳﺘﺶ داریم ما حتی نمیدونیم

No no no no

نه نه نه نه

We like it in the daytime

ما در روز دوﺳﺘﺶ داریم

(We don’t even know, know, know, know, know, know, know, know, know)

ما ﺣﺘﯽ نمیدونیم نمیدونیم نمیدونیم نمیدونیم نمیدونیم نمیدونیم

We like it in the end of time

ما در آخر ﺷﺐ دوﺳﺘﺶ داریم

متن و ترجمه آهنگ (ترانه) Why از Sabrina Carpenter

Somehow we end up on the same side

یه جورایی ما در نهایت در ﯾﮏ ﻃﺮف قرار گرفتیم

And you wouldn’t think that we’d be alright

و تو فکرﻧﻤﯿﮑﺮدی که بتونیم با هم دیگه ﺧﻮب باشیم

Even our eyes are different colors, but we see fine

حتی رﻧﮓ چشمامونم فرق میکنه ﺎﻣا بیناییمون ﺧﻮب ھﺴﺖ

(Somehow we end up on the same side (up on the same side

یه جورایی ما در نهایت در ﯾﮏ ﻃﺮف قرار گرفتیم

And you wouldn’t think that we’d be alright

و تو فکرﻧﻤﯿﮑﺮدی که بتونیم با هم دیگه ﺧﻮب باشیم

(Think that we’d be alright)

Even our eyes are different colors, but we see fine

حتی رﻧﮓ چشمامونم فرق میکنه ﺎﻣا بیناییمون ﺧﻮب ھﺴﺖ

) Oh) Tell me how we’re not alike

بهم بگو چطور ما شبیه هم ﻧﯿﺴﺘﯿﻢ

But we work so well and we don’t even know why

ﺎﻣا ما ﺧﯿﻠﯽ ﺧﻮب ﺑﺎھﻢ رابطه دارﯾﻢ و ما ﺣﺘﯽ ﻧﻤﯿﺪوﻧﯿﻢ چرا

Funny how the stars crossed right

خنده داره که چطور ستاره هامون از ﺳﻤﺖ راﺳﺖ عبور میکنن

‘Cause we work so well and we don’t even know why

چون ما ﺧﯿﻠﯽ ﺧﻮب ﺑﺎھﻢ رابطه دارﯾﻢ و ما ﺣﺘﯽ ﻧﻤﯿﺪوﻧﯿﻢ ﭼرا

(But we don’t even know why)

اما ما حتی نمیدونیم چرا

You can call it fire and ice

تو میل ﺟﻨﺴﯿﺖ خیلی زیاده

But we work so well and we don’t even know why

ﺎﻣا ما ﺧﯿﻠﯽ ﺧﻮب ﺑﺎھﻢ رابطه دارﯾﻢ و ما ﺣﺘﯽ ﻧﻤﯿﺪوﻧﯿﻢ چرا

(‘Cause we work so well and we don’t even know why, why)

چون ما ﺧﯿﻠﯽ ﺧﻮب ﺑﺎھﻢ رابطه دارﯾﻢ و ما ﺣﺘﯽ ﻧﻤﯿﺪوﻧﯿﻢ چرا چرا

We don’t even know why, no no

ما ﺣﺘﯽ نمیدونیم چرا نه نه

We don’t even know why, no no no

ما ﺣﺘﯽ نمیدونیم چرا نه نه

No no no no

نه نه نه نه

(We like it in the daytime (Oh

ما در روز دوﺳﺘﺶ داریم اوه

We like it in the end of time (We don’t even know why)

ما در آخر ﺷﺐ دوﺳﺘﺶ داریم ما حتی نمیدونیم چرا

No no no no

نه نه نه نه

We like it in the daytime

ما در روز دوﺳﺘﺶ داریم

We like it in the nighttime

ما در آخر ﺷﺐ دوﺳﺘﺶ داریم

ویژه

اشتراک گذاری

در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید

دیدگاه ها