تصویر موجود نیست

الی گولدینگ

2

آهنگهای الی گولدینگ

Ellie GouldingBurn

متن و ترجمه آهنگ Burn از Ellie Goulding

Ellie GouldingLOVE me Like you do

متن و ترجمه آهنگ Ellie Goulding از LOVE me Like you do