دانلود آهنگ جدید
تصویر موجود نیست

هالزی

2

آهنگهای هالزی

HalseyClementine

متن و ترجمه آهنگ Clementine از Halsey

HalseyGraveyard

متن و ترجمه آهنگ Graveyard از Halsey