دانلود آهنگ جدید

ترجمه آهنگ انگلیسی

موزیک فاکس | دانلود آهنگ جدید - متن و ترجمه آهنگ
شنبه ۲۶ مرداد ۱۳۹۸

متن و ترجمه آهنگ break up with your girlfriend, i’m bored از Ariana Grande

ترجمه فارسی آهنگ انگلیسی

break up with your girlfriend, i’m bored – Ariana Grande || با دوس دوخترت بهم بزن، حوسلم سر رفته – آرانا گرانده

img1327486168 min متن و ترجمه آهنگ break up with your girlfriend, i’m bored از Ariana Grande